Сдружението с нестопанска цел "ЦСКА Завинаги" прекратява дейността си. Управителният съвет на организацията свиква общо събрание за 8 септември, на което ще бъде приет финансовия отчет и ще бъде взето решение за спиране на дейността. Сдружението бе създадено преди три години с цел да подпомага ЦСКА основно по инфраструктурни проекти, като благодарение на хората от "ЦСКА Завинаги" бяха изградени помощните игрища пред стадион Българска армия. След последните събития около футболния клуб и разделянето на "червената" общност, от "ЦСКА Завинаги" са решили да преустановят дейността си.

Ето и съобщението на сдружението:
Управителният съвет на Сдружение "ЦСКА Завинаги" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава, свиква общо събрание на 8-ми септември 2016 от 17:00 часа в град София, зала 4 на НДК при следния днемен ред:
1. Приемане на отчет на дейността на управителния съвет за 2015 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и на доклада на регистрираният одитор за 2015 г.
3. Взимане на решение за прекратяване на дейността на сдружение "ЦСКА Завинаги", гр. София и за определяне на ликвидатор
4. Разни. /БТА
Коментирай