Странно нещо е алкохола… за всичко става. И за радост, и за горе и за после.