Убита е кафява мечка, която е защитен вид, съобщиха от РИОСВ - Смолян. Групата за бързо реагиране към инспекцията спешно се е отзовала на сигнал, подаден на 23 юли за убита кафява мечка в землището на с. Брезе, община Девин. 


В проверката са участвали и представители на Държавно ловно стопанство - Извора и РУ "Полиция" - Девин.

Констатирани са следи от кръв и влачене на трупа до мястото, където трупът е загробен на около 300 метра от дивечова хранилка.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие кафявата мечка е защитен вид. За изясняване на случая инспекцията ще сезира Прокуратурата.