В израз на своето човеколюбие, Чък Норис дарил на Медицинският университет 6000 мъртви тела за научни изследвания.