Брюксел се прицели в мръсните пари. Европейската комисия представи във вторник мащабен пакет от инициативи срещу прането на пари в блока след многократни скандали и провали в надзора.

Черешката в пакета от четири части е планът за създаване на нов орган на ЕС за борба с прането на пари, наречен AMLA (от англ. Anti-Money Laundering Authority). Новата агенция на ЕС трябва да се роди през следващите три години и окончателно да започне пряк надзор до 2026 г., екипирана с правомощието да налага глоби на стойност милиони евро.

Ще бъде въведен валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за плащания в брой. Подобни лимити вече съществуват в около две трети от държавите членки, но в различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в сила, пише "EUobserver".

"Изпирането на пари представлява съвсем явна и непосредствена опасност за гражданите, демократичните институции и финансовата система. Мащабът на проблема не може да бъде подценяван и пропуските, които престъпниците може да използват, трябва да бъдат изчистени", заяви еврокомисарката по финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари Марейд Макгинес.

Пакетът се състои от четири законодателни предложения:

- регламент за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

- регламент относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, сред чиито пряко приложими разпоредби са тези относно комплексната проверка на клиента и относно действителните собственици;

- шеста директива относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с която се заменя действащата Директива (ЕС) 2015/849. Нейните разпоредби относно националните надзорни органи и звената за финансово разузнаване в държавите членки ще бъдат внедрени в националното законодателство;

- преразглеждане на регламента от 2015 г. относно паричните преводи с цел да се проследяват прехвърлянията на криптоактиви.

Съществуващите национални регистри на банковите сметки ще бъдат свързани, което ще ускори достъпа на звената за финансово разузнаване до сведения за банковите сметки и сейфовете.

Новата агенция на ЕС за борба с изпирането на пари ще бъде централният орган, който ще координира националните, за да се осигури коректно и неотклонно прилагане на правните норми на ЕС от страна на частния сектор. AMLA ще надзирава трансграничните финансови дейности и ще има правомощието да налага глоби.

Според Европол подозрителните трансакции са свързани с около 1% от икономическата дейност на ЕС. Целта е AMLA да бъде готова до 2024 г. и да започне действителната си дейност най-късно до 2026 г. Тепърва ще бъде взето решение къде ще е базирана.

Понастоящем правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма обхващат само някои категории доставчици на услуги за криптоактиви. Предложената реформа ще обхване целия сектор на криптоактивите, като всички доставчици на услуги ще са задължени да правят комплексна проверка на клиентите си.

С измененията ще се осигури пълна проследимост на прехвърлянията на криптоактиви (биткойн и др.), така че да може да се предотвратява и разкрива евентуалното им използване за изпиране на пари или финансиране на тероризма. Освен това ще бъдат забранени анонимните портфейли с криптоактиви.

Следващият етап е законодателният пакет да бъде обсъден от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Еврокомисията се надява на бърз процес. След като директивата бъде одобрена от институциите на ЕС и бъде внедрена в националното право, новите норми ще започнат да се прилагат.