Европейската комисия представи днес доклад, който отчита, че в последните 12 месеца няма напредък и САЩ са запазили визите за някои граждани на Общността. Все още САЩ изискват визи за граждани на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния.

Комисията остава "твърдо решена" да постигне безвизов режим за пътуване в САЩ за гражданите на всички държави от ЕС като въпрос от първостепенно значение, се посочва в съобщение на институцията. Комисията добавя, че ще продължи да работи със САЩ, в тясно сътрудничество с посочените пет европейски страни.

В последните 12 месеца контактите със САЩ на политическо и техническо равнище се увеличиха, ЕК продължи да настоява пред Вашингтон да запази сътрудничеството си с петте засегнати държави за ускоряване на напредъка към постигане на пълна визова реципрочност. Визовата реципрочност бе обсъдена при всички официални срещи между ЕС и САЩ, включително двете срещи на министрите по въпросите на правосъдието и вътрешните работи в София през май и във Вашингтон през ноември тази година, се посочва в доклада.

Комисията ще продължи "активно да подкрепя засегнатите държави", включително с финансова помощ, и ще работи в тясно сътрудничество с тях, за да им помогне да изпълнят изискванията на програмата на САЩ за премахване на визите, се допълва в съобщението.

Комисията поддържа позицията си, че сътрудничеството и съвместният дипломатически ангажимент са най-подходящият начин за постигане на напредък.

ЕК остава на мнение, че въвеждането на визи за гражданите на САЩ би било "контрапродуктивно в момента" и не би помогнало за постигането на безвизов режим за всички граждани на ЕС. Тази позиция може да бъде преразгледана с оглед на бъдещите развития, пише в съобщението.

ЕК прие досега три подобни доклада - на 10 октомври 2014 г., на 22 април 2015 г. и на 5 ноември 2015 г., както и шест съобщения - през април, юли и декември 2016 г., и през май и декември 2017 година. САЩ са единствената държава в списъка на страните с безвизов режим за ЕС, която не предоставя безвизов достъп за всички граждани на Общността.

(БТА)