Мнозинството от гърците (72%) смятат, че недостигът на жени в политическата сфера на страната е вреден за демокрацията, но 89% от жените никога не са смятали да се кандидатират, сочи проучване на Изследователския център за равенство между половете (KETHI), предаде БГНЕС.

Проведено сред извадка от повече от 1200 респонденти през април, проучването също така установи, че преобладаващото мнозинство от гърците биха искали да видят жена да се кандидатира за министър-председател (85,6% сред жените и 73,1% сред мъжете), а 60% твърдят, че в миналото са гласували за жена.

Въпреки това, когато са попитани за пречките, пред които са изправени жените в обществения живот, повече от 50% казват, че техният пол не им позволява да постигнат напредък в това, което 41.5% казват, че е среда, в която доминират мъжете.

Освен това около 50% казват, че мъжете са по-ефективни по въпросите на отбраната и гражданската защита, докато близо 40% смятат, че жените са по-подходящи за работа в сферата на културните въпроси.