Археолозите са открили останките на потънала древен египетски съд, в съществуването на който учените дълго време се съмняваха поради липса на доказателства. Неговият необичаен дизайн е описан за първи път от Херодот през 450 г. пр. Хр.,съобщава The Guardian.
 
Изследователите са открили находката близо до потъналата част от древния египетски град Тонис-Хераклион, разположен близо до устието на Нил, на 32 километра североизточно от Александрия. Разкопките на обекта, наречен кораб 17, показват, че той има голям корпус с форма на полумесец и неизвестен досега тип конструкция, включваща дебели дъски със съединяващи шипове. Първоначалната дължина на съда се оценява на 28 метра.

 

 


Отбелязва се, че 70% от корпуса на кораба е изработена от акациева дървесина и е добре запазена. Корабът се управлява от кормило, свързано с весло, което можело да премине през два отвора в кърмата. Според учените, съединяващите шипове правят конструкцията на кораба уникална и точно отговаря на описанието на Херодот.
 
 


Херодот е древен гръцки историк, който е живял от около 484 г. до 425 г. пр. Хр. Той посетил Вавилон, Асирия, Египет, Мала Азия, Балканския полуостров. Основният му труд е трактатът "История", описващ живота на много народи в Евразия.