Европейският съюз се заема с нов план за наблюдение на върховенството на правото в страните членки. Това обявиха външният министър на Белгия Дидие Рейндерс и държавният министър за Европа на Германия Михаел Рот, след среща тази сутрин в Брюксел на европейските министри от всички дъжави от ЕС.

“Спазването на върховенството на правото е задължение не само на една-две страни, а на всички”, заяви Рот.

Според него инициативата има три цели: да покаже, че ЕС е съюз от ценности, които са задължителни за всички, че трябва да има общо разбиране какво означава спазването на върховенството на правото, както и “да се учим един от друг”.

Работна група, съставена от 28-те еврочленки ще започне разработването на механизма, който ще има за цел да наблюдава спазването на върховенството на правото, човешките права и работата на съдебната система. В неговия обхват ще влизат независимостта на съдебната власт, ефикасността на съдебната защита и правната сигурност.
 
Според Рейндерс и Рот Финландия, която поема председателството на ЕС след Румъния, ще направи механизма свой приоритет и се очаква той да е факт до края на годината.

Новата система за мониторинг ще осигурява проверка на състоянието на правосъдието и спазването на закона във всички държави членки, като основната му цел ще е “избягване на отклонения” в спазването на общите европейски ценности и принципи. Той ще следва образеца на Европейския пакт за развитие и растеж, чрез който Брюксел следи състоянието на публичните финанси в ЕС. Еврокомисията изготвя ежегодни доклади за тяхното съответствие с определени критерии, както и препоръки, които трябва да се изпълнят от страните членки.

Съдебният механизъм също ще е ежегоден и свързан с препоръки към страните. При неизпълнение се предвижда задействането на иск пред Съда на ЕС, на чл.7 от Лисабонския договор, който може да доведе до отнемане на глас при вземане на европейските решения, както и на спиране, замразяване или намаляване на европейско финансиране.

“Идеята ни е да има засилване на връзката между европейския бюджет и върховенството на закона”, обясни Рейндерс.

Еврочленките ще се обърнат към Венецианската комисия и към Агенцията за човешките права на ООН за съвет как и какво да оценяват в докладите, които ще се изготвят по механизма.

Информацията ще се събира чрез експерти и ще се основава на предварително определени източници, се казва в предложението за механизма.

Системата за наблюдение ще е независима от процедурата за върховенство на закона, прилагана сега чрез чл.7. Европейската комисия я задейства срещу Полша през 2017 г., но не може да я предвижи извън обмяната на информация, тъй като Унгария я блокира. Европейският парламент поиска и Унгария да отговаря по нея, но процедурата не е напреднала поради липсата на единодушие.

Белгия е инициатор за механизма за законност, който получи подкрепата на Германия. След днешната среща двамата министри съобщиха, че вече имат критична маса от подкрепа на поне 20 еврочленки (включително България), която ще им позволи да пристъпят към практическото разработване на механизма. Очаква се и Европейската комисия да излезе с предложение през лятото. Нейният първи зам.-председател Франс Тимерманс е присъствал на министерската среща за механизма в Брюксел днес. Европейският парламент също призова за цялостен европейски подход към спазването на закона в резолюция, приета в началото на годината.