В Чили местни рибари уловиха гигантска риба, наречена крал на херингата,с дължина около шест метра. По правило тези риби живеят на големи дълбочини и не се хващат в мрежи.

Хващането на краля на херингата в много култури се смята за предвестник на бедствие. Уловът е уловен от рибари от град Арика.

Според експерти кралят на херингата може да се издигне на повърхността поради движението на тектоничните плочи, по време на буря, силни течения или заболяване.

За да се установи причината за сегашното изплуване на рибата, в Чили е започнало истинско разследване. Експертите отбелязват, че херингата или Regalecus glesne на латински е доста рядка риба за Арика. Предполага се, че рибата в тези части е изплувала поради силно дълбоко течение, появило се след буря.

Кралят на херинга не може да устои на дълбоките вълни, губи ориентация и изплува на повърхността, където интензивността на течението намалява.