Нарасналата популярност на поставянето на слънчеви панели на повърхността на водата (езера, резервоари и др.) представлява голяма заплаха за околната среда, цитира Techexplore данни на учени. Специални структури със слънчеви панели, плаващи на повърхността на водата, вече произвеждат енергия в Китай, Франция, Индия и други страни.

Този метод за извличане на слънчева енергия се нарича със специален термин - флотоволтаици или плаващи фотоволтаици (PVV). Учените казват, че floatvoltaics имат много предимства пред традиционните слънчеви електроцентрали.

Първо, спестява земни ресурси и не се конкурира със селското стопанство или жилищното строителство. Второ, подобрява ефективността на генерирането на електроенергия чрез охлаждане на соларните модули с вода и отразяване на светлината от водната повърхност. Трето, допринася за запазването на водата от изпарение и намалява риска от замърсяване на водните тела от водорасли. Това са водорасли, които живеят във водата или на нейната повърхност и могат да се използват например за получаване на изкуствен абанос или за производство на биогорива.

соларни панели върху вода, гъвкави слънчеви панели, флоатволтаицицял екран
Снимка: Социални мрежи

Експертите са изчислили, че ако 30% от всички водни ресурси на САЩ са покрити с волтаични системи, тогава могат да се получат 1900 тераватчаса енергия годишно и да се спестят 5,5 трилиона галона вода от водноелектрическите централи. Това би било достатъчно, за да осигури напълно енергия за повече от две хиляди града в Съединените щати.

Но флотоволтаиците, въпреки че се използват за целите на „зелената енергия“, също представляват заплаха за околната среда. Например, плаващи слънчеви панели могат да създадат сянка на дъното на езерото и да попречат на фотосинтезата на растенията. Те могат също да попречат на достъпа на кислород до водните организми и да променят естествения баланс на екосистемата. В допълнение, голям брой такива структури ще повлияят негативно на местообитанието на птици и риби.

Учените казват, че флотоволтаиците са обещаващо направление за развитие на възобновяема енергия и могат да допринесат за борбата с изменението на климата и недостига на вода. Използването му обаче изисква допълнителни изследвания и отчитане на всички възможни последствия за природата.

Превод: GlasNews