Доц. д-р Петър Руев е специалист по УНГ-болести. През 1993 г. завършва медицина в Тракийския университет - Стара Загора. Особено внимание отделя на слухоподобряващите операции, на проблемите на гласа и хъркането. В Германия работи по проблемите на ушната хирургия и неонаталния слухов скрининг, а в Австрия - върху заболяванията на околоносните кухини. Въвежда слуховия скрининг в България, защитава и дисертация на тази тема.

Началник е на УНГ-отделение в най-модерната болница в Стара Загора.

Потърсихме специалиста по повод следното писмо на наш читател:

Уважаема редакция на в. “Доктор”, пише ви редовна ваша читателка. Поводът да се обърна към вас за съвет е притесненията ми по отношение на апаратчето за прогонване на гризачи и насекоми, което си закупих и ползвам в дома си. Моля да обясните може ли ултразвуковите вълни от тези апаратчета (б.а. честотата на ултразвуковите вълни в тези апаратчета е 50 херца, според листовките, приложени към тях) да увредят слуха, тъй като са включени постоянно в мрежата?

Радослава Иванова, гр. Перник

- Доц. Руев, опасно ли е постоянното излагане на ултразвукови вълни с честота 50 херца за здравето на човека, каквито са притесненията на нашата читателка?

- Човек чува от 20 херца до 20 килохерца. Т.е., някои хора имат способността да чуват в този диапазон. При други, предимно с възрастта, намалява тази способност, предимно за високите честоти.

Когато става дума за такива устройства, най-вероятно, те са тествани и би трябвало да има сертификат, че може да бъдат ползвани в домашни условия и че са безвредни. Всичко зависи от това, доколко близко е човек до това устройство. Ако е на разстояние от него, естествено, че не би трябвало да има някакъв проблем. Но ако говорим за устройства, които са вътре в канала на ухото на човека и той ги чува с повече от 85 децибела надпрагов импулс, което е нормата за всякакъв вид производствен или друг вид шум, по 8 часа на ден, би следвало да получи увреждане.

От медицинска гледна точка, не би трябвало да има проблем, тъй като това устройство, за да бъде пуснато на пазара, трябва да бъде тествано.

- Кои звуци са по-опасни: краткотрайните, но много силни или по-слабите, но постоянни?

- Всичко зависи от интензитета им и от това каква е продължителността им. За целта има специални таблици, които уеднаквяват енергията. 

Звукът представлява енергия и тази енергия се възприема от ухото. Енергията е производна на силата, която измерваме в децибели и на продължителността й. Ако един звук е много кратък и съответно много силен, той носи определено количество енергия. Същата енергия може да носи и звук, който не е толкова силен, но е по-продължителен. Всичко зависи от количеството енергия, която носи даденият звук. Т.е., не може да се каже, че единият е по-опасен. Всичко е въпрос на изчисления и физични свойства на звуковата вълна, която носи енергия в себе си.

- Вярно ли е, че слухът на децата е с по-висок диапазон и те могат да чуват звуци, които възрастните не улавят?

- Слухът на всички хора е еднакъв. С течение на времето човек загубва част от способността си да чува, предимно по-високите честоти. И съответно, колкото по-възрастен е човек, толкова по-засегнат е от т.нар. възрастово намаление на слуха.

Но човек се ражда с определен слух, който остава същият за цял живот. Отделен е въпросът, че има редица фактори, които впоследствие могат да намалят слуха. Сред тях са определени заболявания, фактори от околната среда и т.н.

- Как по-точно високите звуци увреждат слуха?

- Пак подчертавам, енергията е тази, която уврежда слуховите клетки. Тези клетки са честотно специфични. Т.е., има клетки, които са за ниските честоти и такива - за високите. Тези, които са за високите честоти, се намират по-близо до средното ухо и затова се увреждат по-лесно. Отделно, че тези за високите честоти са и по-чувствителни към увреждане. И затова всъщност се увреждат по-лесно. Всичко зависи от това, каква енергия получават слуховите клетки. И, ако тази енергия надвиши възможността им за възстановяване, съответно тези клетки умират 

След като умрат нервните сензорни клетки, те не могат да възприемат звука и човек загубва способността да възприема определени честоти. Или намалява неговата способност да възприема звук с даден интензитет.

- Освен глухота, високите звуци може да причинят проблеми, като тенитус и хиперакузис. Разкажете ни повече за тях.

- Хиперакузисът е способността човек да чува повече дадени звуци. Това не е заболяване, а е качество на самото чуване. Съществуват различни феномени, които са свързани с качеството на чуването, когато имаме уреждане на дадени клетки. И един от тези феномени е рекруитман-феноменът, при който човек с увреждане на слуха възприема даден звук по-силен, отколкото е в действителност. Т.е., хората с увреждания на слуховите клетки и слуховия нерв, понякога имат по-силни възприятия от нормално чуващия човек, поради факта, че имат стесняване в звуковото поле - възприемат много по-малка част от звуците, които ги заобикалят. Но това е чисто физиологичен феномен - не е заболяване само по себе си. Това е феномен, симптом, който търсим в някои случаи, за да поставим определена диагноза.

Доц. д-р Петър Руев

- А тинитусът?

- Тинитусът е шум в ушите и също е симптом. Само по себе си не е заболяване. Може да бъде симптом на много и различни заболявания, включително и на ухото. Като най-честите заболявания на ухото, които протичат с шум, това е т.нар. Мениерова болест, която е много рядко заболяване.

Малко са заболяванията, които протичат с водещ шум в ушите

Т.е., има и други симптоми, които ни насочват към други заболявания. Съответно, ние лекуваме конкретното заболяване, не симптомите. И ако някой иска да се избави сам от шума в ушите, това по-скоро е непосилна задача. Трябва да намерим заболяването, което го предизвиква, да го лекуваме и по този начин да премахнем и шума в ушите. И в някои случаи, когато това е невъзможно, целта ни е този шум да намалее до степен пациентът да не му обръща внимание.

- Определят слушалките като чумата на 21 век за слуха. Защо е толкова голям този проблем?

- Проблемът със слушалките, които се поставят вътре в ушите, е, че те носят много по-голяма звукова енергия от тези, които се носят върху ухото. Тук всичко пак опира до енергията, която получават слуховите клетки. Ако поставите слушалките в ухото, макар и да са малки, но с много голям интензитет, естествено, че ще си увредите слуха.

- Тежък проблем за човек е внезапната глухота. В кои случаи може да настъпи?

- Внезапната глухота в повечето случаи остава етиологично неустановена - ние не можем да намерим причината, довела до нея. И затова трудно я лекуваме. Ако намерим причината, ще лекуваме заболяването. А, когато не може да я намерим, лекуваме с общо достъпните симптоматични средства. Но симптоматичното лечение не е най-доброто, по принцип. Най-доброто лечение е патогенетичното, т.е., това, което е насочено към механизмите, които предизвикват дадено заболяване, а не към симптомите, с които се проявява. Това е проблем, който стои за разрешаване от медицината въобще.

- В края на миналата година получихте наградата на БЛС за иновации в медицината. С кои уникални техники, които сте въвели в България, се гордеете най-много?

- Стараем се винаги да бъдем на съответното ниво, но това, с което най-много се гордеем, е, че успяхме да изградим Център по кохлеарна инплантация в Стара Загора. Целта на този вид центрове е адекватното реализиране на всички етапи в процеса на поставяне на кохлеарни импланти и следоперативната рехабилитация на пациентите. Това е съвкупност от лекари, рехабилитатори, инженери и т.н. Хора, които работят в екип, за да могат децата, предимно тези, които се раждат със слухови проблеми, да бъдат рехабилитирани и да чуват. Т.е., те да станат нормални граждани на това общество, да се ресоциализират. Това, което отличава хората от останалия животински свят, е говорът. Т.е., ние трябва да научим децата, които не чуват, да могат да говорят. И това е най-голямото предизвикателство пред медицината, което е и най-голямото постижение през последните 20-30 години.

Всяка година расте броят на пациентите, които чуват благодарение на кохлеарния си имплант. 1:1000 от новородените се раждат с проблемен слух. Увреждането трябва да се открие възможно най-рано - до шестия месец от развитието на детето, защото това улеснява поставянето на слухов апарат или извършването на операция. Стратегическото местоположение на Тракийския център за кохлеарни имплантации в Стара Загора е много удобно за пациентите от цялата страна.

- В каква степен се възстановява слухът на децата с помощта на кохлеарните импланти?

- За техническите възможности за корекция на слуховото възприятие чрез кохлеарната имплантация хората трябва да се информират правилно. Битува масова дезинформация по две линии - първата, че “след кохлеарна имплантация пациентът става напълно чуващ” и втората - “това е мозъчна операция, която е много опасна и вредна за човека”. 

Ето защо е крайно необходимо изграждането на информационен център, предоставящ вярна и всеобхватна информация на слухово увредените хора и техните семейства. На пациенти, подходящи за кохлеарна имплантация от медико-диагностична гледна точка, следва да се разясняват предварително същността, предимствата и затрудненията от употребата на кохлеарни импланти, какви реалистични очаквания може да има от тях, какъв модел и вид да бъде избран.

А ние имаме деца, родени напълно глухи, които след това стават съвсем нормални - говорят по телефона, слушат музика, завършват висше образование, научават чужди езици, активни са в обществото и т.н.

- И тези възможности са устойчиви във времето?

- Кохлеарните имплантации са си доказали своето място и са утвърден метод за лечение на вродената, а и на придобитата глухота.

- Преди дни се завърнахте от конгрес на оториноларинголозите в Германия. Там също сте получили признание.

- Преди конгреса в Германия получихме и сертификата на читателите на в. 24 часа - “Лекар, на когото българите вярват”. Всъщност получавам този сертификат, с което много се гордея, вече няколко години наред.

България, като официален гост на 90-ия конгрес на Немското дружество по оторингология и хирургия на главата и шията, се представи с 46 участника, които изнесоха 26 презентации, лекции, постери. И, всъщност, аз бях номиниран и награден като кореспондиращ член на Немското дружество, във връзка с организацията на този конгрес.

Това, което мога да кажа, е, че президент в момента на Немското дружество е проф. Щефан Датцерт, с чиято помощ ние успяхме да създадем и Центъра за кохлеарна имплантация в Стара Загора. Тъй като проф. Датцерт е шеф на университетската клиника в Бохум, изградихме центъра в сътрудничество с нея. Тази номинация е и като признание за нашите усилия, които сме полагали през последните 10 години.

- Да очакваме ли да въведете и други иновации в България в скоро време?

- Естествено, има предизвикателства. В последно време те са свързани с въвеждането на ендоскопската, на роботизираната хирургия и компютър асистираната хирургия на ухото. Натам сме насочили усилията си. Това е бъдещето на медицината, една от насоките в развитието й. Всичко това е свързано с дигитализацията на обществото, като глобален въпрос. Това беше и мотото на конгреса в Германия.

Милена ВАСИЛЕВА