Проучването, проведено от Университета на Източна Финландия, включва почти 500 души с повишен риск от развитие на рак на кожата. То показа, че тези, които редовно приемат добавки с витамин D, имат по-ниска честота на меланом, отколкото тези, които не ги приемат.

Витамин D е жизненоважен за правилното функциониране на човешкото тяло и може да се използва за борба с различни заболявания. Има задълбочени изследвания на връзката между витамин D и рака на кожата, с акцент върху калцидиола, страничен продукт на витамин D, и неговата връзка с рака на кожата. Предишни проучвания се фокусираха върху серумните нива на калцидиол, както и връзката му с рака на кожата.

Резултатите от тези проучвания са неубедителни и понякога дори противоречиви, тъй като серумните нива на калцидиол са свързани както с малко по-висок, така и с малко по-нисък риск от различни видове рак на кожата, пише Sci Tech Daily. Това може отчасти да се обясни с факта, че анализите на серумния калцидиол не предоставят информация за метаболизма на витамин D в човешката кожа, която произвежда ензимите. Тези ензими от своя страна генерират или дезактивират биологично активните метаболити на витамин D.

Ново проучване от Northern Savo Skin Cancer Program възприе различен подход: 498 възрастни пациенти с повишен риск от развитие на рак на кожата като базалноклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином или меланом бяха наети в дерматологичен център. Опитни дерматолози внимателно анализираха основната информация и медицинската история на пациентите и изследваха кожата им. Те също така разделят пациентите на различни рискови класове за рак на кожата, а именно нисък риск, умерен риск и висок риск. Въз основа на употребата на добавки с витамин D, пациентите са разделени на три групи: неупотребяващи, случайни добавки и редовни добавки. Серумните нива на калцидиол са анализирани при половината от пациентите и е установено, че съответстват на приема на витамин D.

Ключовият извод от проучването е, че сред тези, които редовно приемат витамин D, има значително по-малко случаи на меланом и класификацията на риска от рак на кожата е значително по-добра, отколкото сред тези, които не приемат витамина. Логистичният регресионен анализ показа, че рискът от развитие на меланом е повече от наполовина сред тези, които приемат витамин D редовно, в сравнение с тези, които не го приемат.

Констатациите показват, че дори случайните потребители на витамин D могат да имат по-малък риск от развитие на меланом, отколкото тези, които изобщо не го консумират. Въпреки това, няма статистически значима връзка между приема на витамин D и тежестта на фотостареенето на лицето, актиничната кератоза, броя на бенките, базалноклетъчния карцином и плоскоклетъчния карцином. Серумните нива на калцидиол също не са значително свързани с тези кожни промени. Тъй като дизайнът на изследването е напречно сечение, изследователите не са успели да докажат причинно-следствена връзка.

Други относително скорошни проучвания също предоставиха доказателства за ползата от витамин D при меланом, като например връзката на витамин D с по-малко агресивен меланом.

„Тези по-ранни проучвания потвърждават нашите мисли. Въпреки това, въпросът за оптималната доза орален витамин D, за да има благоприятен ефект, остава без отговор. Докато не научим повече, е необходимо да се следват съществуващите препоръки за прием“, отбелязва професор по дерматология и алергология Илка Харвима от Университета на Източна Финландия.

Превод: GlasNews