Пилат Понтийски е човекът, разрешил Иисус Христос да бъде разпънат на кръст. Пилат понтийски бил управител (префект) на римската провинция Юдея в периода 26 – 36 г. Повечето исторически източници го описват като жесток и корумпиран тиранин, но доколко достоверни са те? Експертите обаче отбелязват, че сведенията за него са сравнително оскъдни.  Според Евангелието от Матей, Пилат измил ръцете си публично, с което искал да покаже, че е невинен за смъртта на Христос.

Безскрупулният Пилат Понтийски

За произхода на Пилат Понтийски не се знае почти нищо. Предполага се, че е роден в Италия в заможно семейство от т. нар. Конническо съсловие.

„Филон описва Пилат като изключително корумпирана личност“, отбелязва историкът Стивън Патерсън. По думите му подобно поведение не било нещо необичайно за римските управители, но очевидно Пилат се отличавал със своята безскрупулност.

Предаването на смърт на Иисус Христос

Пилат Понтийски несъмнено е най-известен с предаването на смърт чрез разпятие на Иисус Христос. Според Новия завет той не се възпротивил срещу решението на Синедриона (орган на еврейското самоуправление в Юдея) да осъди Христос на смърт заради неговите учения и твърдението му, че е цар на евреите. Докато Филон Александрийски и Йосиф Флавий описват Пилат като жесток владетел, в Новия завет той е представен по-скоро като колеблив съдия. Според Евангелието от Марк, Пилат дори застанал на страната на Христос, преди да се примири с решението на Синедриона.

За думите на Марк има съвсем конкретна причина, смята Патерсън. Той написал своето евангелие в разгара на неуспешния еврейски бунт срещу римското владичество между 66 и 70 г. сл. Хр. По това време отношенията на християнската секта с юдаизма били изключително обтегнати. „Целта на Марк била да представи бунта в определена светлина. Той обвинявал евреите в Йерусалим за унищожаването на града по време на въстанието. Акцентът в разказа на Марк за процеса срещу Иисус не е Пилат – той по-скоро искал да прехвърли цялата вина върху еврейските ръководители“, добавя Патерсън.

Според Евангелието от Матей, Пилат измил ръцете си публично, с което искал да покаже, че е невинен за смъртта на Христос. „На практика той казва, че римляните може и да са изпълнили присъдата, но отговорността е на евреите. Този пасаж има катастрофални последици и на практика се превръща в основание за гоненията на евреите през вековете“, смята Бонд. „Истината е, че властта била в ръцете на Пилат, в неговите очи нямало никакво съмнение какво трябва да направи, за да се справи с проблемите, които Христос създавал“, отбелязва още тя.

Смъртта на Пилат Понтийски

Според Йосиф Флавий и римския историк Тацит, Пилат бил отстранен от своя пост и изпратен обратно в Рим, след като използвал прекомерна сила при потушаването на въстание. Няма никакви категорични данни какво се случило с него след завръщането му във Вечния град. Някои историци смятат, че той бил екзекутиран от император Калигула или се самоубил, а тялото му било хвърлено в река Тибър. Ранният християнски автор Тертулиан на свой ред твърди, че Пилат станал последовател на Иисус и дори се опитал да накара римския император да приеме християнството.