Ректорите на всички висши учебни заведения в страната преведоха двудневно заседание на територията на Медицински университет-Пловдив. В рамките на програмата те посетиха единствения у нас Медицински симулационен тренировъчен център, където бъдещите лекари се обучават на манекени, които могат да бъдат оперирани и лекувани.

„Определено може да се каже, че е перлата в короната на Медицински университет-Пловдив. В него се обучават както медицински специалисти от България, така от съседни страни, а от скоро и такива от Близкия изток“, заяви проф. д-р Благой Маринов, който е директор на центъра и заместник-ректор по научна дейност на МУ-Пловдив. Той показа на ректорите на университетите базата, в която се обучават бъдещите лекари.
 
По време на заседанието на Съвета на ректорите, стана ясно, че по-голямата част от университетите ще запазят размера на досегашните такси. Ректорите са притеснени от новите критерии за оценяване и акредитация, които все още не са актуализирани и от които ще зависи финансирането на университетите.
 
Какви са новите критерии за оценяване на университетите и начините за финансиране – вижте коментара на министъра на образованието проф. д-р Сашо Пенов и председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Петя Кабакчиева във видеото на GlasNews.bg:
 

 
 
„Тук трябва да имаме много активна връзка и с бизнеса за финансирането на тези университети“, обясни акад. Лъчезар Трайков - председател на Съвета на ректорите и ректор на МУ-София.
 
„Има необходимост такива научни продукти, реализирани от изследователска дейност, много бързо да бъдат приложени в практиките и по задание на бизнеса да бъдат разработвани различни иновационни продукти, които да намерят много бърза реализация на пазара на труда.“, съобщи проф. д-р Мариана Мурджева - ректор на МУ-Пловдив.
 
„В момента част от научноизследователските университети са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост. Останалите университети имат възможности по различни европейски и национални програми да кандидатстват за развитие на своята дейност.“, допълни образователният министър проф. д-р Сашо Пенов.