Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито в Смолянска област. Заповедта е на директора на РЗИ-Смолян д-р Мими Кубатева и влиза в сила от днес.

В заповедта се нарежда на първо място да се засили контрола по спазване на противоепидемичните мерки, като се активира работата на общинските и останалите отговорни държавни институции, особено в установените като най-рискови обекти: детски заведения и училища, лечебни и здравни заведения, социални институции, търговски обекти, организирани колективи, транспортни средства, заведения за хранене и развлечения.

Спират плановите прием и операции в София ЗАПОВЕД


Преустановяват се и провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

Мерките са временни и се въвеждат предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на областта - 14-дневна заболяемост от 579,1 на сто хиляди души население, седмичен ръст на новите случаи със 113,8 на сто и увеличаване на хоспитализациите с 12 процента.

Ангел Кунчев обяви кога учениците минават на онлайн обучение