Приключи проект „Игра на кодове” – лекции по програмиране и кодиране за деца на сдружение „Европейски инициативи без граници“.

Проектът е финансиран по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Начало на финансовите работилници беше поставено на 3 декември 2018 година. Всяка лекция беше с времетраене 60 мин. и включваше кратка теоретична подготовка, програмиране на робот, кодиране на micro:bit платка, основни термини в програмирането, игри и много изненади. Събитието беше насочено към деца от 8 до 16 години.

Интересът към проект „Игра на кодове“  беше много голям и още първите дни бяха заети всички 10 лекции. По решение на организаторите, се проведоха допълнително 2 лекции, за да се отговори на желанието за участие от страна на родители, ученици, учители и училищно ръководство.

Работилниците по програмиране се осъществиха на място в училищата, в удобно време за ученици и учители, съобразено с учебния план. Проектът обхвана повече от 250 ученици, от различни класове, от училищата СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „ Отец Паисий“, СУ „Възраждане“, ОУ „Васил Априлов“.

Благодарение на проект “Игра на кодове“, аудиторията се впусна в невероятно приключение, което изследва същността на програмирането и кодирането, навигирайки малък робот.

Проектът е съобразен с уникалния стил на всяко дете да учи, като използва играта и забавлението като инструменти да повиши разбирането и усвояването на нова знания. Създаването на страст към науката, новите знания, програмирането, кодирането и роботиката е основната цел на „Игра на кодове“.