Окръжен съдРусе потвърди наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години при първоначален строг режим на Р. Р., който на 19.10.2016 г. измамил двама пенсионери, заблуждавайки ги, че е полицай и е необходимо да окажат съдействие за задържане на престъпници, като с това им причинил вреда на обща стойност 24 051,98 лева.

През м.октомври 2016 г. подсъдимият Р. Р. се свързал с неустановено лице, за да въвеждат в заблуждение различни хора с цел имотна облага. По указание на съучастника си Р. Р. взел мобилен телефон ведно със сим-карта от предварително уговореното място – пътен възел в гр. Велико Търново. Така по познатата вече схема съизвършителят се обадил първо на пенсионерката Т. Б., а по-късно и на пенсионера Т. М., представяйки се за полицай, който търси съдействие за разкриване на лица, занимаващи се с „телефонни измами“. По-късно се обадил втори непознат глас със заплахи за живота, ако не предадат 15000 евро. Действайки със съзнанието, че оказват съдействие на органите на полицията за залавяне на престъпна група извършваща „измами“, по указание на лицето, представило се за „полицай Георги Георгиев“, пострадалите изтеглили от банките всичките си спестявания и заедно с всички ценни вещи от дома ги поставили на указаните им места. Благодарение на бдителността на охранител в банковия офис, който забелязал неспокойното поведение на свидетеля Т. М. при тегленето на парите и сигнализирал веднага органите на реда, подсъдимият Р. Р. бил заловен и започнало настоящото производство.

За извършените престъпления първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години при първоначален строг режим, като е приспаднал срока на предварителното задържане от почти девет месеца.

Подсъдимият Р. Р. е обжалвал тази присъда, посочвайки, че е постановена при съществени нарушения на закона. Представителят на Окръжна прокуратура – Русе в съдебно заседание посочи, че наказанието е занижено, но предвид липсата на протест, счита, че присъдата на Районен съдРусе следва да бъде потвърдена. След анализ на всички доказателства по делото, въззивният съд счете изложените в жалбата доводи за неоснователни и потвърди изцяло първоинстанционната присъда.   

Решението на Окръжен съдРусе е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.