Благодарна пациентка изпрати писмо до УМБАЛ „Канев“.

Ето какво пише г-жа Мариана Шаханова:

"До изп. директор на УМБАЛ „Канев“, гр. Русе

Наложи се да се лекувам в отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина“. За времето на пребиваването ми останах с невероятно впечатление от поведението и държанието на целия персонал.

Самото приемане в отделението ти вдъхва надежда - това е д-р Юлия Манойлова и старшата сестра, гласовата им интонация и усмивката. Не винаги думите да изкажат благодарност са достатъчни към всички - от санитарките, сестрите, рехабилитатори и лекари. Невероятен ред, чистота и отношение видях през тези дни на престоя си там, любезност, внимание, всичко, което е нужно на човек в такова състояние. Ненапразно се твърди от исторически времена, че от ръководителя зависят успехите на един колектив, явно тук д-р Манойлова е успяла, медицинските лица са на голяма висота.

Трогната съм от държанието и професионализма на сестрите Олга Денчева, Глюлзар Алиева, рехабилитаторите Петя Кулчева, Румяна Атанасова, Огнян Йосифов, Ванеса Върбанова; санитарките Виолета Николова, Стоянка Цонева, Кадрие Чакалова и всички останали, на които не знам имената. Нека ме извинят, че не успях да ги спомена, но те оставиха в мен дълбока следа на човечност.

Бъдете живи и здрави и така сърдечни, мили, усмихнати и добри към своите пациенти. Отношението във вашето отделение не се среща често в днешното динамично време. Вие допринасяте и лекувате психиката на болните с всеотдайността си.

02.04.2019 С много уважение:
Гр. Русе /Мариана Шаханова/"