На 26-28 ноември 2018 г. в залите на Русенския музей и в Клуба на дейците на културата се състоя среща на партньорите по проект SDITOROMAN.

Проектът е насочен към популяризирането и развитието на Пътя на римските императори и Дунавския път на виното.

Културният маршрут обхваща обекти от римското наследство от Адриатическото крайбрежие до Карпатите и Делтата на Дунав. Той е резултат от успешното партньорство на институции и организации от Хърватия, Сърбия, Румъния и България, като през 2015 година беше сертифициран от Съвета на Европа.

Проектът SDITOROMAN цели повишаването на видимостта за Пътя на римските императори и Дунавския път на виното чрез развиването на местни туристически продукти. Предвижда се обособяването на сегменти по маршрута и неговото допълване с места и услуги, които да бъдат в синхрон с общия бранд на културното трасе. Една от дейностите по проекта включва и създаването на местен клуб, където заинтересованите организации по трасето да работят заедно в контекста на неговото развитие на територията на Русенския регион.

Това е втората среща на партньорите по проект SDITOROMAN от неговото начало през юни 2018 г. Дейностите предвиждат още две партньорски срещи – в Букурещ през април 2019 и в Печ, Унгария, през септември 2019 г.

Проект SDITOROMAN се финансира по програма COSME на Европейския съюз. Водещ партньор е Дунавския компетентен център (DCC) от Сърбия, а партньори са Хистодиън (Histodian) от Холандия, Масконтур (Mascontour) от Германия, Министерство на туризма на Румъния, Жолнай Херитидж (Zsolnay Heritage) от Унгария, Народния музей на Зайчар от Сърбия и Регионален исторически музей – Русе.