Пикът на потребление е бил на 26 декември.

Средно с около 6% повече електроенергия са потребили клиентите на „Енерго-про“ през празничните дни 24-26 декември 2018 г. спрямо същия период на 2017 г.

Това показват данните на мрежовото дружество ЕРП Север, което доставя електроенергия на над 1.1 милиона потребители в областите Варна, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Търговище и Шумен. За трите празнични дни на Коледа общото количество консумирана електрическа енергия от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО в Североизточна България е било близо 57 400 мегаватчаса. През същите дни на 2017 г. са били потребени малко над 54 000 мегаватчаса.

Положителната разлика от близо 6% повишена консумация на електроенергия през периода 24-26 декември на тази в сравнение с миналата година се обуславя, според експертите на дружеството, от фактът, че среднодневните температури през 2018 г. по време на празничните дни са били с близо 4 градуса по-ниски от 2017 г. Най-висока процентна разлика в потреблението се наблюдава в област Добрич, където ръстът е близо 20%, а най-ниска – във Варна – под 1%.

За разлика от предходни години, когато обичайно най-високо от трите празнични дни е било потреблението на Бъдни вечер, през 2018 г. най-много електроенергия клиентите на ЕНЕРГО-ПРО са консумирали на 26 декември. Вероятната причина за това е, че на третия празничен ден средните температури на въздуха на територията, обслужвана от компанията, са паднали значително спрямо предните два дни.