Европейският съюз ще инвестира над девет милиарда евро в цифровите технологии.

Чрез следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 година ще бъдат инвестирани 9, 2 милиарда евро в първа програма в областта на цифровите технологии за Европа. Това съобщи в Русенския университет еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, информираха от висшето училище.

Програмата е насочена към пет области: суперкомпютри; изкуствен интелект; киберсигурност и доверие; цифрови умения и гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото.

Днес Русенският университет бе домакин на граждански диалог на тема "Цифровите технологии: възможности и предизвикателства" с участието на еврокомисаря Мария Габриел. Обсъдени са предизвикателствата, пред които е изправено обществото с развиването на средствата за комуникации и необходимостта всички да носят отговорност при разпространяването на информация. В дискусията е очертана ролята на дигиталните иновационни хъбове и перспективата във всяка област на Европейския съюз да бъдат създадени такива структури.