На 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на НаградаРусе“, с която на 24 май на тържествена церемония, организирана от Община Русе, ще бъдат удостоени изтъкнати русенски дейци в областта на изкуството, културата, образованието и науката.

Съгласно регламента на наградата, уреден в Наредба № 17 на Общински съвет – Русе, тя се присъжда в областите Изкуство и култура и Образование и наука, както следва:

1. Изкуство и култура:

1.1. Литература – проза, поезия, драматургия, превод – 1 индивидуална

1.2. Сценични изкуства – театър, музика, балет – 1 индивидуална

1.3. Изобразително изкуство - 1 индивидуална

1.4. Публицистика в медиите - 1 индивидуална

1.5. Архитектура – 1 индивидуална

1.6. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата - 1 индивидуална

1.7. За творчески екип  или културна организация - 1 колективна

2. Образование и наука:

2.1.Предучилищно и начално образование - 1 индивидуална

2.2. Основно и средно образование - 1 индивидуална

2.3. За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното образование – една индивидуална;

2.4.  За учителски екип от детски градини – една колективна;

2.5. За учителски екип от основни, средни общообразователни училища и професионални гимназии – една колективна.

2.6. Висше образование и наука – 1 индивидуална.

2.7. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука – 1 индивидуална.

2.8. За преподавателски или научен екип – 1 колективна.

Предложенията за НаградаРусе” се внасят в Деловодството на Община Русе от организации и институции, работещи в съответните области и трябва да съдържат изчерпателна аргументация.

Пълният регламент може да бъде намерен на сайта на Община Русе: www.ruse-bg.eu