Тази сутрин медици от ЦСМП-Русе излязоха на протест  като изразиха недоволство от назначението на д-р Иванка Маринова за директор на службата.

В редакцията на Dunavmost.bg обаче получихме официално становище на персонала от ЦСМП-Русе, който в по-голямата си част застава зад новоназначения директор и всъщност подкрепя д-р Маринова. Изразявайки подкрепата си, служителите не считат, че е нужно да организират контрапротест.

Публикуваме писмо от ЦСМП-Русе до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев:

"ДО МИНИСТЪР Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: ПОДКРЕПА НА Д-Р МАРИНОВА – ДИРЕКТОР НА ЦСМП-РУСЕ

Във връзка с организирания на 07.03.2019 год. протест от малка част от състава на ЦСМП-Русе, организиран в подкрепа на назначения за директор на ЦСМП-Русе д-р Дикова до провеждане на конкурс за длъжността, изразяваме становище, че протестът е организиран от малка група служители на ЦСМП-Русе , приближени до д-р Дикова, които през годините са били най-недисциплинирани, някои от тях с налагани дисциплинарни наказания за неспазване на Правилника за вътрешния трудов ред, срещу които са постъпвали немалко жалби на пациенти по повод пропуски в изпълнение на служебните им задължения. 

Възниква въпросът: Защо не протестираха през изминалите 25 години, а се гордееха , че работят в ЦСМП-Русе, известен с това, че е един от най-добре уредените в страната, център, който има репутацията, че служителите в него  биваха справедливо възнаграждавани за труда си?

Обидно е и изнесеното от д-р Кателиева за „натрапения от МЗ нов директор”. Новият директор в лицето на д-р Маринова е изключителен професионалист, комуникативна, познава добре нормативната база, в продължение на 20 години е била отговорник на ФСМП-Русе, има управленски опит придобит в годините при заместването на директора.

В резултат именно на притежаваните от нея качества, същата е класирана на първо място на проведения конкурс от МЗ за директор на ЦСМП-Русе, като сме убедени, че конкурсната комисия на МЗ е съблюдавала принципа за обективност и безпристрастност при вземане на своето решение.   

Не може да не отбележим, че след назначаването на д-р Дикова като директор на ЦСМП-Русе, обстановката в центъра тотално се дестабилизира, тъй като същата от  позицията си на властимащ ежедневно демонстрира пристрастие към един ограничен кръг от хора и проявява неприкрита враждебност към лицата, които не са от близкия й приятелски кръг.

Работата на д-р Дикова като директор в отношенията й със служителите се основава единствено на личните й пристрастия към съответния служител, а не на обективна преценка на професионалните качества на този служител.

През двумесечното си ръководство на центъра д-р Дикова се проявяваше като синдикален лидер, а не като директор на ЦСМП.

 Създаде управленски хаос поради непознаване на нормативната база и в противоречие с принципа за доброто управление на човешките ресурси, не са единични случаите и на прояви на дискриминация на работното място, което е недопустимо за един ръководител.

 По време на ръководството на д-р Дикова спокойствие, имаха само приближените й хора, а останалите служители бяха подложени на неимоверен стрес.

Дългогодишни, доказали се като добри професионалисти служители на центъра бяха принудени да напуснат, а на техните позиции бяха назначени други / също служители на ЦСМП-Русе до този момент/ без съответните компетенции за длъжността, но с предимството да са приближения кръг на д-р Дикова.

Спорен е авторитетът на д-р Дикова сред медицинските среди, тъй като същата е известна с избухливостта си  и некомуникативността си.

Това становище изразява подкрепата за назначения за директор на ЦСМП-Русе д-р Маринова, определена за такъв след обективен и законосъобразен конкурс, проведен от МЗ, която е доказал се специалист в областта на спешната помощ, притежаваща всички необходими професионални и  лични качества да изпълнява тази функция и да заема тази длъжност.

В подкрепа на горното  изразяваме подкрепата си за д-р Маринова всички, които не са се подписали на бланките за подкрепа на д-р Дикова и без списъка на присъстващите на Общото събрание на 15.01.2019, който е манипулативно приложен".