Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов даде извънреден брифинг във връзка с направеното вчера уведомление чл. 66, АПК, вр. с чл. 32, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Той поясни, че посредством заявеното искане на инициативния комитет за насрочване на референдум от областния управител всеки документ, който бъде издаден от Областна администрация ще има тежестта на административен акт. Предвид евентуалните последващи действия от всички заинтересовани страни целта на администрацията е всичко да бъде изрядно и прозрачно. Именно чрез споменатото по-горе уведомление е стартирано административно производство, като в него ще бъдат установени всички факти, които водят до това дали Областна администрация Русе в лицето на областния управител има основание да свика референдум.

Едната възможност е, ако решението на Общинския съвет за отказ за свикване на референдум бъде оспорено пред Административния съд и съответно той го отмени. Другата алтернатива за насрочване на референдум е, ако бъде внесена подписка в Общинския съвет, съставляваща 10% от броя жители с избирателни права на последните местни избори и ако съответно Общинският съвет не насрочи референдум. За тази цел от страна на Областната администрация вече е изпратено писмо до Главна дирекция „Гражданска регистрация и Административно обслужване“.

Съществува и трети вариант, при които производството може да бъде прекратено, ако не са налице съответните законови изисквания.

Позицията на областния управител ще бъде ясна в срок до 45 дена, считано от вчера, когато беше публикувано споменатото уведомление. 30-дневен е срокът за обсъждания, а след това са необходими още 14 дена за издаване на административен акт без значение на съдържанието.