Заместник областният управител Евгени Драганов откри и ръководи заседанието на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания днес. Това бе първо събиране на членовете на съвета след учредителното заседание през февруари. Още преди да започне работата по дневния ред г-н Драганов предложи да бъдат приети двама нови членове на съвета – представител на Съюза на инвалидите в Разград и Янка Георгиева – директор на Домашния социален патронаж в Разград. Това бе гласувано единодушно и по този начин съставът на съвета стана 42-членен.

Ръководителят на Дирекция „Социално подпомагане“-Разград Радостина Неделчева представи основни положения от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 от 29 март 2019 г. Тя уточни, че на сайта на Министерството на труда и социалната политика са публикувани за обществено обсъждане методиките за прилагане на Правилника и Закона.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Христина Кулишева представи информация за действащи национални и оперативни програми за заетост и обучение на хората с увреждания и информация за регистрирани безработни лица с увреждания в дирекциите „Бюро по труда“ в област Разград.

В края на заседанието членовете на съвета взеха решение на следващото заседание представителят на Комисията за защита от дискриминация в Разградска област да представи доклад за проверките, извършени от КЗД по отношение на осигуряване на достъп за хора с увреждания до държавните и общински институции.