Центърът за психично здраве в Русе ще тегли заем от 250 хиляди лева, за да осигури нормалната работа на лечебното заведение.

Заради късно излязлата наредба за финансиране на този вид лечебни заведения Центърът е натрупал задължения. Освен това от Министерството са им увеличили само с лев и петдесет средствата за леглоден и психиатрите се притесняват, че ще имат трудна година, предава БНТ.

В началото на годината ръководството на психиатричните центрове и болници изчисляваха, че за издръжката на лечебните заведения ще са им необходими минимум 55 лева на ден. Наредбата на здравното министерство, която тази година е излязла и със закъснение, е разчела необходимите суми, с които се покриват разходите за медикаменти, лечение, режийни осигуровки, на по-малко.

Д-р Теменужка Матева, управител на Център за психично здраве, Русе: "Издръжката е повишена доста малко, тя е повишена на леглоден с лев и петдесет и сега става 40 лева. По-голямо повишение има в интензивните грижи и в дневните стационари, но интензивните грижи са един малък процент от общия брой хора, които постъпват при нас."

И това, заедно със закъснелите плащания за първите 4 месеца на годината, изплатени едва на 10 април, са довели до натрупване на задължения и се наложило и да се тегли заем.

Д-р Теменужка Матева, управител на Център за психично здраве, Русе: "И най-неприятното е, че април месец се наложи да имаме задължения към персонала, който работи един много тежък труд, които едвам успяхме да си получат заплатата точно преди 7 април, който е единственият празник професионален. Успяхме да разплатим всички дългове, но докато се стабилизира положението, т.е. докато получаваме равномерна издръжка. Има един луфт, в който ние трябва да издържим и хората да си получат заплати, и да си плащаме задълженията, и то без лихви./"

Д-р Теменужка Матева каза, че все пак ще се възползват от минималното увеличение и на този етап са повишили три пъти нощния труд, който досега е бил между 70 стотинки и един и петдесет на час. За увеличение на заплатите обаче засега не може да се говори.

Д-р Теменужка Матева, управител на Център за психично здраве, Русе: "Трябва да получат всички, и немедицинските работници, които са с висше, със средно образование, обаче участват пряко в лечебно-диагностичния процес. Тази издръжка, която получаваме, не ни дава възможност да достигнем заплатите на хората, работещи в Центъра за психично здраве, съгласно КТД-то, което е прието миналата година."

В Центъра за психично здраве в Русе работят близо 200 души, които обслужват три остри отделения и дневен център. Голяма част от тях са фелдшери и медицински сестри, на които заплатите трябва да станат 950 лева. Засега обаче няма яснота как ще бъдат разпределени обещаните 50 милиона лева.