До две години по проект на Русенския университет ще бъдат изградени центрове за иновационни образователни технологии в 15 висши училища в държави от Централна Азия.

Днес се състоя първата среща на партньорите по проекта, сред които и представители на Италия, Люксембург и Португалия, информира Кис 13.

Държавите, в които ще бъдат създадени такива центрове, са Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Целта е висшето училище в Русе, който е инициатор и координатор на проекта, да предаде опита си в дигиталната трансформация на образованието чрез активно и ефективно използване на технологиите в учебния процес.

Русенският университет продължава да работи и в посока създаване на подобни иновационни центрове в национален мащаб.