Виртуална среда за представяне на събития и нови форми за споделяне и визуализиране на съдържание ще бъде създадена в четири музея по поречието на Дунав.

Новата технология ще бъде внедрена в музеите в Русе, Силистра, Кълъраш и Турну Северин.

Това стана ясно при представяне на проекта “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” LIVE, който се разработва в Русенския университет. Основната цел е да се направи значителна стъпка напред в опазването и популяризирането на природното и културно наследство чрез разработването на пилотни решения на различни ИКТ системи, които ще осигурят на бенефициентите най-модерните технологии за онлайн представяне на събития и нови форми за споделяне и визуализиране на съдържание.

За да се мултиплицира ефектът се планират събития за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта, като най-ефектни ще са двете 3D мапинг шоу в България и Румъния. В рамките на проекта се предвижда и създаване на стратегия „Пътят на Дунавските музеи“.

Очакват се 2500 повече посещения на подкрепени обекти за културно и природно наследство и атракции, както и създаването на 6 интегрирани туристически продукта. Резултатите ще станат ясни след 18 месеца.