Заради високите цени на енергоносителите за бизнеса, немалка част от фирмите в област Русе решавали да затворят.

Това заяви председателят на Русенската стопанска камара проф. Красимир Ениманев. Според него делът на енергоносителите върху себестойността на крайния продукт бил прекалено висок и варирал между 8 и 24 процента в различните отрасли, предаде телевизия КИС 13.

Ако се вдигнели цените, продуктът ставал непродаваем, а бизнесът губел пазарни ниши. По този начин или запазваш цената на крайния продукт и работиш под себестойност, или я увеличаваш, но ставаш неконкурентоспособен и се декапитализираш, заяви още проф. Красимир Ениманев.

Друг голям проблем за бизнеса в Русенско е постоянната липса на квалифицирана работна ръка.