Размножителният период в колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в поддържан резерватСребърна“ започна.

Това съобщиха от пресцентъра на Регионална инспекция по околна среда и водите - Русе. До настоящия момент на трите наколни платформи и в пространството около тях са се настанили около 50 възрастни екземпляра. Те започнаха формиране на двойки (копулационен период) в края на миналата седмица. Освен установяването в колонията и нощуването, белег за това са силно зачервените огромни кожени торби, които са характерни за защитените птици.

В момента езерото Сребърна е покрито с лед с дебелина около 4 см, който бавно изтънява. В центъра на голямото водно огледало има незамръзнала локва, около която гъмжи от живот. Продължава пребиваването на лебеди, лиски, зимно бърне и зеленоглава патица. Всекидневно присъства морският орел, като в някои дни са наблюдавани до 8 екземпляра.

Охраната на резервата извършва ежедневни обходи и следи състоянието на захранващия канал. Той в момента е сух. Нивото на река Дунав бавно започва да се покачва, кото при км 375 се отчита 154 см. Водното ниво на канала „Драгайка“, свързващ реката с езерото, е 230 см при замръзнало състояние. Поддържането му е от изключителна важност за състоянието на екосистемите в защитената територия. При покачване нивата на река Дунав служителите имат готовност за отваряне на шлюзовете за захранване на езерото с пресни води от реката.