Министър Кирил Ананиев разпореди да бъде извършена проверка на дейността на ЦСМП - Русе в периода 2017 г. - началото на месец март 2019 г.

Експертите на Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването ще проверяват дали законосъобразно са определяни и осчетоводявани разходите за заплати, както и дали са приложени контролните механизми, свързани с разходването на средства за възнаграждения в Центъра за спешна помощ.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

От 11 март 2019 г. финансови инспектори на АДФИ също извършват проверка в ЦСМП - Русе.

От днес за директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Русе е назначена д-р Иванка Маринова Узунова. Тя беше избрана след конкурс при спазването на всички законови процедури и изисквания.