Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, наложи на подсъдимия Борислав Христов, наказание в размер на 1 година лишаване от свобода, което на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи за срок от 3 години.

Подсъдимият Христов призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Размерът на така наложеното наказание е определен при условията на чл. 54 от НК и след редуцирането с 1/3, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.

Със същата присъда подсъдимият  бе осъден на глоба в размер на 2000 лева и съдът го лиши от право да заема държавна длъжност в сферата на националната сигурност за срок от 1 година.

Задържаха подкупния пловдивски полицай за 72 часа

Христов бе признат за виновен в това, че на 9.09.2021 г. в с. Ведраре, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – експерт в Сектор 21 в ТД „НС“ гр. Пловдив, е поискал и приел дар от Н. Т. от гр. Карлово, обл. Пловдив – сумата от 1500 лева, която не му се следва, и на 20.10.2021 г. в с. Ведраре, обл. Пловдив, е поискал сумата от 1000 лева, която не му се следва, и на 11.11.2021 г. в гр.Пловдив е приел дар от Н. Т. от гр. Карлово, обл. Пловдив – сумата от 750 лева, която не му се следва, за да не извърши действие по служба – за да не докладва констатирани нарушения от страна на Н. Т. от гр. Карлово, обл. Пловдив, като земеделски производител във връзка с водено от Б. Х. оперативно дело за наблюдение в качеството му на експерт в Сектор 21 в ТД „НС“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 301 ал.1 и ал. 4 от НК.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.

Пловдивски служител на ДАНС отива на съд за подкуп