Върховният касационен съд остави в сила решение на Пловдивския апелативен съд, с което е наложено наказание лишаване от свобода в размер на осемнадесет години на подсъдимия Илия Стоичков.

Той е признат за виновен  за това, че на 02 юли 2018 г. в гр. Пловдив умишлено е умъртвил доцента от Аграрния университет Стефан Нейков по особено мъчителен начин и с особена жестокост, като и за това, че употребявайки сила и заплашване е отнел движима вещ от пострадалия. Наложено му е било общо наказание в размер на двадесет години лишаване от свобода.

Семейството на убития доцент в Пловдив: Почерниха паметта му, изляха помия върху него

Пред Върховният касационен съд делото е започнало по жалба на Стоичков, с която се иска отмяна на решението на апелативния съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. Подадена е била и жалба от гражданския ищец и частен обвинител с твърдения, че наложеното от Апелативен съд – Пловдив наказание е несправедливо и занижено, като е поискано връщане на делото с указания за увеличаване на наложеното наказание.

Върховният касационен съд потвърждава решението на Апелативен съд – Пловдив. В мотивите си, върховните съдии посочват, че апелативният съд е анализирал внимателно, подробно и задълбочено всички доказателства, като при оценката им е подходил с нужната критичност и обективност, без да е налице тенденциозност или повърхностност.

Предават на съд убиеца на 70-годишния доцент от Пловдив

Според ВКС, съдиите от апелативния съд са положили дължимите усилия, за да изяснят всички относими по делото факти, необходими за формиране на вътрешното им убеждение. Нещо повече, направени са допълнения и уточнения във връзка с установените от първата инстанция факти, като по този начин Апелативен съд – Пловдив правилно е приел, че на подсъдимия следва да се наложи наказание в размер на осемнадесет години.

Решението на Върховният касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.