Всеки пети жител на Германия е мигрант. И те са по-бедните, необразовани и често безработни жители на страната. Но пък са доволни. Това показва последният доклад на Федералната статистическа служба, пише "Das Handelsblatt".

В Германия по дефиниция за мигрант се възприема този, който независимо от неговата националност, е роден в чужбина или имат поне един родител, който идва от държава, различна от ФРГ. Така повече от половината от тях са с германско гражданство, една трета са родени в страната.

В 400-те страници на доклада пише, че мигрантите са по-млади, но и по-рядко предпочитани на пазара на труда. Те печелят по-малко и са изложени на по-голям риск от изпадане в бедност.

Въпреки това в образователен аспект мигрантите са постигнали значителен напредък в последно време, но това се дължи много повече на натискът, който правителството упражнява върху мигрантите, за да ги образоват.

Документът има за цел да представи факти за настоящата бежанска криза, но и да предложи решения за нея. Така например в текста заляга искането за по-широк достъп до образование, защото колкото по-квалифициран е един човек, толкова по-малко вероятно е той да остане извън пазара на труда.

През 2014 г. 65 на сто от мигрантите на възраст между 15 г. и 64 г. са имали работа - единадесет процента по-малко в сравнение с данните за населението без чуждестранни корени.

Хайнрих Алт, бивш председател на Федералната служба по заетостта, призова за незабавно съкращаване на процедурните срокове за предоставяне на убежище от две години на три месеца. "Да се чака до две години - това е чиста мизерия. Това пречи на хората да работят, генериран безсилие, недеклариран труд и дребни престъпления", подчерта експертът.