29-годишният Стефан Султанов е новият директор на ОП „Общински пазари“ в Пловдив.  

Той има бакалавърска степен по индустриален мениджмънт от Университета по хранителни технологии и е  магистър по финансов мениджмънт на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В продължение на пет години Стефан Султанов е управител на частна фирма, занимаваща се с климатична и отоплителна техника. Работил е и като директор по човешките ресурси в софийска фирма.