Във връзка с изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2015 г. и приключване на годишната кампания "Имаш ли цел, ще намериш пътя!", Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ с Превантивно-информационен център /ПИЦ/ - Пловдив, организират коледно мероприятие под надслов: "Заедно за едно ново начало".

Мероприятието ще се състои днес от 10.00 ч. в общинската база на Дирекция "Спорт и младежки дейности" - Община Пловдив, зала 207, ет.2, на Кулата в комплекс "Гребна база".

Участници ще бъдат представители - директор, педагогически съветник, класен ръководител и ученици от 32 пловдивски училища, прогимназиален и гимназиален курс; доброволци към ПИЦ - Пловдив; представители на 3 младежки организации и доброволчески структури от града. 

Като приключване на годишната кампания, проведена от общинската структура, ще бъдат връчени награди на училищните ръководства от пловдивските училища- прогимназиален и гимназиален курс, с най-много доброволци към Превантивно-информационния център, както и тези, проявили системна активност в различните дейности и мероприятия, организирани от Общински съвет по наркотични вещества през 2015г.

По време на мероприятието ще бъдат тествани познанията на участниците в областта на превенцията на Психоактивните вещества /ПАВ/, под формата на викторина. При правилно даден отговор, ще има индивидуални стимулиращи награди.

Идеята е мероприятието да получи широк отзвук сред младите хора, както и да ги обедини в каузата на борбата с наркотичните вещества!