"Булгартабак" е един от най-значимите данъкоплатци в България. За 2015 година дружествата от групата са внесли в приход на държавния бюджет около 754 млн. лева. В тази сума основната част се пада на внесените акцизи, които са около 83%. Данъкът върху добавената стойност представлява приблизително 13% от внесената сума. С приблизително 90 % се очаква увеличаване на консолидирания нетен финансов резултат за 2015 г. на дружествата от група "Булгартабак", спрямо резултатът от предходната година. Очакваното увеличение на финансовия резултат на компанията се дължи и на нарастването на бандеролния пазар на цигари в следствие на сериозните мерки и усилия от страна на институциите за борба с контрабандата на акцизни стоки. До месец ноември 2015 г. бандеролният пазар е нараснал с 12.8% спрямо същия период на 2014 г., това сочат данни на независима маркетингова агенция. Пазарният дял на компанията през четвърто тримесечие се повишава с 0.3% до 31.3%.

През изминалата година "Булгартабак" като национално-отговорна компания и добър корпоративен гражданин съдейства на институциите в борбата с нелегално разпространение на тютюневи изделия. Компанията стартира информационна кампания насочена срещу нелегалното разпространение на тютюневи изделия, която се осъществи в партньорство с Министерство на финансите, Агенция “Митници”, “Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010” и “Асоциация на производителите на ориенталски тютюни”.

Според проведените омнибус изследвания за ефектите от кампанията, 86% от българите подкрепят провеждането й, а с 5 % е спаднала контрабандата на акцизни стоки в периода на провеждането на първата вълна на кампанията в началото на изминалата година.

През тази година политиката на "Булгартабак" ще бъде насочена към конкретни действия с основен фокус върху нелегално разпространение на тютюневи изделия. Компанията ще направи сериозни инвестиции, които ще подпомогнат борбата с нея.