Продажбата на 80 защитени пойни птици осуетиха експерти на РИОСВ – Пловдив при поредна изненадваща проверка в района на „Руския пазар“ в града. Така вместо да бъдат изтръгувани с неясна цел, 49 щиглеца, 27 елхови скатии, 3 обикновени конопарчета и едно диво канарче бяха пуснати на свобода в околностите на Пловдив. На място е задържан един от нарушителите и му е съставен акт. Останалите „търговци“ на защитени птици са избягали.
Глобите за подобни нарушения са в размер до 5 хиляди лева, като допълнително за всеки защитен вид се налага обезщетение в размер на 40 лева.
Според Закона за биологичното разнообразие се забранява улавянето и убиването на защитени птици, преследването и обезпокояването им, особено в периодите на размножаване, унищожаването или вземането на яйца, както и разрушаването или преместването на гнезда; притежанието, отглеждането, пренасянето и търговията с тях, а също – препарирането, притежанието, пренасянето и износа им извън граница./Марица.бг