А на брега на реката стояла триглавата ламя и пеела пиянска песен в нестроен хор…