Ако Чък Норис прочете всичките тъпизми написани за него, ще убие автора им!