Ако Чък Норис седне на електрически стол - столът дава на късо.