Ако хвърлиш един трезвен поглед върху нещата, ще ти се препие!