Ако искате да видите истинския образ на
Алеко Константинов, погледнете Бай Ганьо отзад!

Кандидат студентка.