Ако изборите можеха да променят нещо, щяха да ги забранят!
(разлепени лепенки в някои автобуси на градския транспорт в София)