Ако планината не е долетяла при Мохамед, значи тревата не е била достатъчно добра.