Ако след фирменият купон е останал алкохол - значи в колектива съществува проблем.