Ако смените словосъчетанието:
- "Взех двулитрова бира", с "Взех три пинти пиво", вие вече няма да сте махленския пияница, а един английски естет...