Ако вие (хубав младеж) вървите късно вечерта с красива мацка в обикновен град има опасност вас да ви набият, а нея да я изнасилят. А в Лос-Анжелос обратното.