Ако вратата към сърцето е затворена, почукай на черния дроб.